Kuntavaaliohjelmani 2021

Olin ehdokkaana Kuntavaaleissa 2021. Nämä olivat elämäni ensimmäiset puoluepoliittiset vaalit. Henkilökohtainen äänimääräni jäi maltilliseen 22:een ääneen, joka tosin oli hyvä saavutus täysin pystymetsästä tulleelta uudelta naamalta. Sain puolet äänistäni Säynätsalosta. Alla arkistoimishenkisenä oma kuntavaaliohjelmani.

Olen Jyväskylän Kokoomuksen ainoa Säynätsalon saariketjussa asuva ehdokas. Olen ehtinyt asumaan Jyväskylän alueella niin pienemmissä taajamissa, kuin aivan keskustankin tuntumassa. Näinollen minulla on laaja käsitys siitä, miten teemme politiikkaa, joka todella on koko Jyväskylän politiikkaa. Laajempana kehyksenä ohjelmalle toimii Kokoomuksen kuntavaaliohjelma.

Järkevää liikennepolitiikkaa

Tällä hetkellä Jyväskylän liikennepolitiikka on täysin autoiluvastaista. Kuitenkin näin laajassa kaupungissa tarvitsemme yksityisautoilua, että kulkeminen taajamasta toiseen helpottuu. Keskustan pysäköintimaksuja tulee alentaa ja joukkoliikenteen vuoroja ei pidä vähentää enää yhtään.

Kunnallisella tasolla voisimme tukea kuntalaisia vähäpäästöiseen autoiluun esimerkiksi tarjoamalla verohelpotusta, tai ylimääräistä tukea autoilijoille, jotka muuntavat autonsa etanoli- tai kaasukäyttöisiksi.

Vastuullista ympäristönsuojelua

Jyväskylä sijaitsee keskellä kauneinta Järvisuomea. Meidän tulee kunnallisella tasolla suojata ympäristöä sille haitallisilta hankkeilta. Kunnan ruokailuissa tulisi painottaa lähellä tehtyä ja kasvispainotteista ruokaa punaisen lihan tai kaukaa kuljetetun soijan sijaan.

Kannatan tuulivoimapuistojen rakentamista ja haluan tutkia mahdollisuutta kaavoittaa pienydinvoimala Jyväskylään. Tällöin voisimme saada lähellä tehtyä hiilineutraalia energiaa.

Tehokasta terveydenhuoltoa

Jyväskylän terveydenhuolto on tällä hetkellä usein kankeaa ja hidasta. Meidän tulee pyrkiä tehostamaan terveydenhuoltoa esimerkiksi ulkoistamalla terveysasemapalveluita enemmän yksityiselle sektorille. Tämä on todettu mm. Säynätsalossa ja Korpilahdella nopeaksi ja laadukkaaksi tavaksi saada julkisen terveydenhuollon palvelut.

Jyväskylän terveydenhuollon palveluiden heikoin lenkki on mielenterveyspalvelut. Jonot psykologille saattavat olla jopa kuusi kuukautta. Mielenterveyspalveluiden rahoitusta tulee ohjata akuuttityöryhmän pariin, jolloin terveyskeskuspsykologien määrää voitaisiin vähentää.

Täysi stoppi koulukiusaamiselle

Koulukiusaamiseen on suhtauduttu edelleen liian löperösti, vaikka se on johtanut Suomessa jo henkirikoksiinkin.

Kannatan Etelä-Karjalan mallin käyttöönottamista Jyväskylässä ja ehdotan vartijoiden lisäämistä koulussa.

Kiusaaminen johtaa mielenterveysongelmiin ja jopa itsemurhiin. Kiusaaja puolestaan voi kärsiä myöhemmin elämässään aggressiivisuudesta.

Syrjäytymisen ehkäiseminen alkaa paikalliselta tasolta

Suurin riski turvallisuudelle ja positiiviselle kehitykselle on syrjäytyminen. Kunnallisella tasolla tulee toimia syrjäytymistä vastaan.

Kunnallinen nuorisotyö tulee jalkauttaa entistä enemmän kouluihin. Etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo-toiminta tarvitsevat lisää rahoitusta.

Syrjäytyminen voi johtaa radikalisoitumiseen ja yhteiskuntaa vahingoittavaan toimintaan. On velvollisuutemme toimia syrjäytymistä ehkäisevästi.

Arvokas vanhuus


Kunnallisella tasolla tulee taata jokaiselle vanhuksellemme arvokas vanhuus. Kotihoito ja laitoshoito eivät ole toistensa vastakohtia. Molempia tarvitaan.

Kuntalaisella tulee olla oikeus valita haluamansa hoidon väliltä oman voinnin ja preferenssien mukaan. 65-vuotiaan ja 100-vuotiaan tarpeet ovat erilaisia.

Jyväskylään tulee perustaa vanhusasiamiehen virka, joka valvoisi vanhusten etuja kunnallisesti ja jolle voi "ilmiantaa" vanhuksen, jonka jaksamisesta on noussut huoli. Näin voidaan kartoittaa tämän jaksamista.