OP Keski-Suomen edustajistovaalit

Syksyllä 2021 järjestetään Keski-Suomen Osuuspankin edustajistovaalit. Edustajisto valvoo pankin omistaja-asiakkaiden etua ja tuo heidän näkökulmaansa pankin päätöksentekoon. Vaalit ovat puhdas henkilövaali ilman listoja. Olen ehdolla numerolla 85

Tärkeimmät vaaliteemani ovat halu tuoda nuorten aikuisten näkökulmaa pankin päätöksentekoon. Kuten monessa muussakin instituutiossa, on Osuuspankin edustajistossa pitkään korostunut keski-ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten näkökulma. Haluan tuoda tekemiseen nuorta näkökulmaa vanhempia kunnioittaen.

Pankin tulee toiminnassaan ottaa huomioon ympäristölle aiheutuvat kulut ja suosia omassa toiminnassaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Haluan, että pankkien rahastoissa otetaan huomioon entistä enemmän kestävän kehityksen kohteita.

Näen tärkeänä, että pyrimme pitämään fyysiset pankkipalvelut mahdollisimman lähellä pankin asiakkaita. Pelkät digitaaliset palvelut eivät voi korvata omaa lähikonttoria. Mikäli pankki haluaa korostaa sähköisiä palvelukanavia, tulisi pankin tarjota koulutuksia järjestelmien käyttöönottoon.

Toiminnassaan pankin tulisi keskittyä mielestäni perustehtäväänsä, eikä lähteä käyttämään resurssejaan muuhun toimintaan. Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan A ja O, mutta on mielekkäämpää tukea vastuullista kehitystä omia toimintatapoja tarkastelemalla, kuin ohjaamalla pankin resursseja pankin ulkopuolisille toimijoille.