Toimiva edustajisto on laadun tae.

10.09.2022

Julkaistu sosiaalisen median kanavoissa 5.9.2022

Syksy tuo taas tullessaan opiskelijakuntien edustajistovaalin. Opiskelijakunnat organisaatioina ovat rakentuneet siten, että ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu edustajisto ja jokapäiväistä operatiivista toimintaa suorittaa edustajiston valitsema hallitus. Edustajiston pääasiallinen tehtävä on valita opiskelijakunnalle hallitus ja valvoa budjetin, strategian ja toimintasuunnitelman toteutumista, sekä päättää uudet vastaavat. Samoin kaikki suuret ns. "poliittiset linjaukset" perinteisesti kulkevat edustajiston käsittelyn kautta.

Olen pannut merkille, että kuluneet vuodet ovat kaiken kaikkiaan olleet äärimmäisen haasteellisia etenkin opiskelijakuntien edustajistojen toiminnalle. Joissakin opiskelijakunnissa edustajistovaalit ovat jääneet pitämättä vähäisen ehdolleasettumismäärän vuoksi ja joissakin edustajiston koko toimintakyky on äärimmäisen vähäinen, kun parin edaattorin poissaolon vuoksi kokoukset menettävät päätösvaltaisuutensa.

Mikäli edustajisto ei toimi päätösvaltaisena, jää kaikki opiskelijakunnan toiminta hallituksen ja henkilöstön harteille. Tämä on väärin, koska suuret linjaukset ja päätökset kuuluvat jäsenistön demokraattisesti keskuudestaan valitsemille edustajille. Siksi on tärkeää, että tänä syksynä jokainen opiskelijakuntien parissa toimiva järjestö pyrkii hankkimaan mahdollisimman aktiivisia ehdokkaita. Opiskelijakunnat tarvitsevat ehdokkaita, jotka ovat mukana toiminnassa täydestä sydämestään, ja joita opiskelijat haluavat äänestää edustajistoon. Parlamentarismi ja äänestäminen ovat osa aktiivista kansalaisuutta ja mikäli sitä ei opi viimeistään korkeakoulussa, pelkään että sitä ei opita ikinä.

Jos opiskelijakunnilla ei ole toimivaa, vahvaa edustajistoa laajalla otannalla opiskelijoita, voi pahimmillaan koko organisaation toiminta halvaantua eikä opiskelijoiden edunvalvonta pääse kehittymään. Siksi toimiva edustajisto on laadun tae.