Tavoitteeni

Näen politiikan sen alkuperäisessä merkityksessä: yhteisten asioiden hoitamisena. Se on itselleni intohimo ja tapani auttaa yhteiskuntaa ja yhteisöjä, joissa toimin. Allaolevat tavoitteeni ovat asioita, joita tulen ajamaan jokaisella tasolla, jossa voin vaikuttaa. Olipa kyseessä esimerkiksi korkeakoulun edustajisto, tai vaikka harrastusporukka.
 

Pragmaattinen päätöksenteko

Hyvät päätökset ja vahva yhteisö syntyy järkipohjaisella, rationaalisella päätöksenteolla. Ei identiteetistä kumpuavalla huutelulla. Järjen tulee päätöksenteossa aina voittaa tunteet.

Byrokratian purkaminen

Suomalainen yhteiskunta rakentuu aivan liikaa sääntöjen ja säädösten päälle. Meidän tulee rakentaa kuntia, jossa yrittäminen ja innovaatiot kukoistavat. Se tapahtuu purkamalla byrokraattisia rakenteita.

 

Ei kiusaamiselle

Meidän tulee pyrkiä käyttäytymään sivistyneesti ja ystävällisesti toisamme kohtaan niin päätöksenteossa, koulussa kuin työelämässäkin.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on itseisarvo. Ihminen osaa väistää luontoa, mutta luonto ei ihmistä. Meidän tulee kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon ympäristölle aiheutuvat haitat.

 

Poliittiset teemani

Nämä ovat konkreettisia painoituksia  toiminnassani, joita pyrin edistämään omassa toiminnassani poliittisena vaikuttajana.

Puolustuspolitiikka

Vaikka elämme onnellisina NATO-lipun alla, on puolustuspolitiikkaan silti keskityttävä. Itänaapurissa asuu vihamielinen valtio, joka käy raakalaismaista hyökkäyssotaa Euroopassa. Katson, että puolustuspolitiikka on tällä hetkellä meille kaikista tärkein politiikan osa-alue. Haluan edistää: Ahvenanmaan sopimuksen purkamista, Ottawan sopimuksesta eroamista, Siviilipalveluslain muuttamista, jotta siviilipalveluksesta voi siirtyä asepalvelukseen ja Daavidin linko -järjestelmän käyttöönottoa suomessa.

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikasta puhuttaessa usein unohtuu lastensuojelu, joka myös on siirtynyt hyvinvointialueiden vastuulle. Lastensuojelu on se osa-alue, joka tarvitsee huomattavasti enemmän rahoitusta ja etenkin ennakoivaan lastensuojeluun tarvitaan lisäpanostuksia. Meidän täytyy ottaa koppi nuorista siinä vaiheessa, kun he notkuvat ostareilla, että emme joudu huolehtimaan heistä huostaanoton jälkeen.

Talouspolitiikka

Mitä vapaammat markkinat, sitä vapaampi kansa. Meidän tulee rajoittaa valtion ja kuntien osallisuutta yritystoiminnassa ja vähentää turhaa yritysten regulointia. Mikäli avaamme markkinat kilpailulle esim. terveydenhuollossa ja koulutuksessa, tulemme parantamaan niiden laatua. Näkymättömän käden mekaniikka johtaa aina siihen, että tarjotun ja kilpailutetun palvelun laatu tulee paranemaan. Meillä ei ole varaa laittaa kansalaisten verovaroja yritystukiin tai järjestelmiin, joiden tarkoitus on vain ohjata rahat takaisin valtion haltuun.