Ulkoistetut palvelut mukana vaalien jälkeenkin

10.11.2021

Julkaistu Suur-Jyväskylän lehdessä 43/21 10.11.2021

Tammikuussa äänestämme ensimmäistä kertaa uusissa aluevaaleissa, Näihin vaaleihin olemme päätyneet hallituksen ideologisen päätöksen vuoksi. On mielestäni surullista, että kaikista tärkeimpiä palveluita ja niiden järjestämistä vaarannetaan omien ideologioiden vuoksi. Etenkin Keski-Suomelle näen tämän kehityskulun vaarallisena alueen maantieteen vuoksi.

Aluevaltuusto tulee vetämään hyvinvointialueiden tasolla uusia linjauksia palveluiden järjestämisen suhteen. Hallituksen mallin vaarana on, että esimerkiksi terveyspalvelut sosialisoidaan. Siinä missä tällä hetkellä osa julkisista terveydenhuoltopalveluista on ulkoistettu yksityisille palveluntarjoajille, tulisi valtaosa, mikäli ei kaikki palvelut julkisesti ylläpidettäviksi. Tämä olisi Jyvässeudun kannalta hyvin kestämätöntä, meillä on hyviä yksityisiä lääkäriasemia, jotka toimivat osana perusterveydenhuoltoa esimerkiksi Säynätsalossa ja Tikkakoskella. Mikäli päättäjiksi uusiin aluevaltuustoihin nousee hallituksen ideologista linjaa ajavia tahoja, tulee sitä myöten myös Keski-Suomessa hyvinvointi, yrittäjyys ja työelämä kärsimään.

Terveydenhuollon lisäksi valtaosa sosiaalipalveluistakin on nojannut vahvasti yksityisen sektorin tarjontaan ja se onkin mahdollistanut palveluiden laadun ja helpon tavoitettavuuden. Puhtaan julkisesti tuotetut palvelut usein menevät malliin, jossa ongelmat ovat aina nauloja ja ratkaisu vasara, mutta yksi keskitetty ratkaisu ei ole paras mahdollinen. Pelkästään Jyväskylässä toimii lukuisia yksityisiä lastensuojelulaitoksia, jotka yhdessä kaupungin kanssa varmistavat sen, että apua tarvitseva lapsi ja nuori sitä myös saa. Uudessa hyvinvointialuemallissa tämäkin on uhattuna aivan terveydenhuollon tavoin.

Onneksi me keskisuomalaiset voimme itse vaikuttaa tähän kehityskulkuun. Voimme pyrkiä siihen, että aluevaltuustoissamme tultaisiin tekemään Suomen järkevintä politiikkaa. Voimme tehdä politiikkaa, jolla hyödynnämme olemassa olevia resurssejamme, yksityisiä kuin julkisia ja tarjota sitä kautta myös vastaisuudessa koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle mahdollisimman laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallitus on luulotellut, että markkinatalous ja hyvinvointiyhteiskunta eivät sovi yhteen, mutta meillä on mahdollisuus todistaa toisin. Hyvinvointialueet saavat lähtökohtaisesti järjestää palvelunsa suunnilleen, miten haluavat, joten voimme näyttää, että keskusjohtoinen hallinto ei ole se, mitä tarvitsemme. Politiikan kuuluisi olla yhteisten asioiden hoitamista. Pidetään se sellaisena.