Vanhusasiamies Jyväskylään puolustamaan ikääntyviä

23.05.2021

Julkaistu Keskisuomalaisessa 22.5.2021

Huhtikuun lopussa vietimme jälleen kansallista veteraanipäivää. Vuosien saatossa veteraanityö on muuttunut entistä enemmän vanhus- ja muistotyöksi. Veteraanin iltahuudon koskettavat sanat "hoivatkaa, kohta poissa on veljet" herättivätkin pohtimaan vanhusten asemaa yhteiskunnassamme ja vanhustyön laatua.

On tärkeää, että takaamme kunnallisella tasolla jokaiselle vanhuksellemme arvokkaan vanhuuden.

Keskustelua vanhustyöstä nähdäkseni dominoi tällä hetkellä kiistely kotihoidon ja laitoshoidon välillä. On surullista, että koti- ja laitoshoito nähdään niin usein toistensa vastakohtina, aivan kuin meidän pitäisi yhteisönä päättää jommankumman väliltä.

MIKÄLI PAKOTAMME kunnallisella tasolla päätöksen näiden kahden väliltä, samalla vähennämme kuntalaistemme valinnanvapautta. Koti- ja laitoshoito vastaavat erilaisiin avun tarpeisiin ja ihmisten henkilökohtaisiin preferensseihin.

Osa ihmisistä haluaa asua kotonaan mahdollisimman pitkään ja se heille tulee suoda, kotona tapahtuva kotihoito yhdistettynä kotisiivoukseen ja kotiin kuljetettaviin aterioihin mahdollistaa usein arvokkaan asumisen kotona.

Toisessa päässä ovat pitkäaikaissairaat vanhuksemme, jotka vaativat ympärivuorokautista hoivaa ja tällöin laitoshoito onkin ehdottomasti paras ratkaisu. Mutta kunnan ei tule tehdä näitä arvopäätöksiä kuntalaistemme puolesta.

Arvokas vanhuus kuuluu jokaiselle.

OLISI TÄRKEÄÄ, että perustamme Jyväskylään vanhusasiamiehen viran.

Vanhusasiamies puolustaisi vanhusten asemaa ja palveluita kunnassamme ja vanhusasiamiehelle kuntalaiset voisivat esimerkiksi "ilmiantaa" naapurin, jonka yksin pärjäämisestä on syntynyt huoli.

Tätä kautta vanhusasiamies voisi ottaa yhteyttä vanhuksiimme ja neuvoa ja auttaa hankkimaan esimerkiksi apua siivoukseen ja ruokailuun. Palvelut ovat usein kuitenkin verovähennyskelpoisiakin, jolloin palveluiden todellinen hinta kuntalaiselle jää minimiin.

Kunnallisella tasolla haluaisin myös nostaa esiin uuden mahdollisuuden lisätä resursseja vanhustyöhön ja vanhustemme aktivointiin. Jyväskylä on mukana kokeilussa, jossa te-toimiston palveluita on siirretty kunnan kontolle.

Nyt voisimme kunnan sisällä ohjata työttömiä työkokeiluihin ja harjoituksiin vanhustyön saralle. Alalla on paljon mahdollisuuksia kaikenlaiseen avustavaan ja aktivoivaan työhön, joka itsessään ei vaatisi sairaanhoitajan tai lähihoitajan koulutusta.

Esimerkiksi vanhusten ulkoilutus, kaupassa käynnissä avustaminen, harrastustoiminta ja muu aktivointi.

Parhaassa tapauksessa saattaisi jopa syttyä kipinä, joka veisi työttömän kouluttautumaan sosiaali- ja terveysalalle.

VANHUKSEMME EIVÄT ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan erot 65-vuotiaan tuoreen eläkeläisen ja 100-vuotiaan tervaskannon välillä ovat merkittävät. Tämän vuoksi meidän tuleekin tarjota laadukkaita ratkaisuja, jotka ovat suunniteltuja jokaisen yksilöllisiä tarpeita varten.

Tasapäistäminen ei toimi koskaan. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille.